• Телефон за доставка: 0878 01 33 44 ; 0879 11 33 44
  • Поръчки се изпълняват от: 11:00ч. - 22:30ч.

Благотворителност

С всяка ваша поръчка от сайта на Верига Пицарии Mamma Mia вие дарявате 5% от нейната стойноста на Дома за деца, лишени от родителска грижа „Надежда“

Домът за деца лишени от родителска грижа "Надежда" - с.Гурково, общ.Ботевград съществува от 40 години и е единствения в Софийска област. В него се отглеждат и възпитават деца от 3 до 7 годишна възраст, настанени с решение на съда; със заповед от Дирекция „Социално подпомагане” или с предприета мярка „Полицейска закрила”. В дом „Надежда” предлагаме следните социални услуги според формата на грижа за деца от тази възрастова група: - Постоянна грижа – деца намерени, подхвърлени, изоставени от родителите си - деца, лишени от родителски грижи ; - Седмична грижа – деца от проблемни семейства , деца с различни психически проблеми; - Дневна грижа – деца с нисък социален статус; - Кризисно настаняване /полицейска закрила – деца доведени от полицията: Децата, които са настанени в дома, са изведени от биологичните им семейства, за да се опази живота и здравето им, с цел защита на техните права и интереси .За тях се грижи екип от специалисти, които имат трудната задача да помогнат на децата да пораснат в добри условия и топли отношения.В дома работи мултидисциплинарен екип от социален работник, психолог-логопед, медицинско лице, учител, възпитатели и помощник възпитатели, които оценяват потребностите на всяко дете и му помагат да се изгради като личност и да намери своето място в биологичното или в семейство на осиновители.

​ Рехабилитацията на децата със специални потребности се извършва с наличните специалисти или ползваме услугите на външни такива. Децата в дома са със различен социален статус .

С уважение! Веса Маркова

Помещенията в сградата са обособени в детски стаи - спални и дневни, където с помощта на дарители поетапно се подменя старото обзавеждане с ново. С помощта на дарители се осигурява разнообразна храна и децата се радват на нови дрехи, обувки, играчки. Социалните контакти на децата се осъществяват чрез общуване с хора от различна възраст - детски празници, екскурзии, лагери на море и планина. Протегнатата ръка дава шанс за подобряване качеството на живот на децата в неравностойно положение. Отворени сме за развитие и си поставяме нови предизвикателства да работим за създаване на сигурна обществена среда, в която детето да получава адекватни здравни грижи, храна, подслон, възпитание и да живее без насилие. Нашият дом е дом на Надеждата, място в което обичта и грижата са определящи при отглеждането на децата. А нашите деца са обичани, те имат нужда да се чувстват значими, уважавани и ценени. За това трябва да имаш само сърце, пълно с милосърдие и душа, направлявана от любов.