• Телефон за доставка: 0878 01 33 44 ; 0879 11 33 44
  • Поръчки се изпълняват от: 11:00ч. - 22:30ч.

Политика лични данни

Политика на “МАМА” ЕООД за защита на личните данни

    ”МАМА” ЕООД със седалище гр. София, ул. Паренсов 35, вписано в Търговския регистър с ЕИК 121114875, Електронна поща: mammamia@dir.bg

    В качеството си на администратор на лични данни, има въведена вътрешна система за съхранение и обработване на личните данни, съобразена с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016.

    Моля, прочете внимателно Политиката на „МАМА” ЕООД за защита на личните данни, преди да ползвате услугите ни.
    Предоставянето на лични данни на сайта
mammamia.bg или в офисите на „МАМА” ЕООД е напълно доброволно.
    Важно е да Ви информираме, че:

    Услугите предлагани от „МАМА” ЕООД са предназначени само за пълнолетни лица навършили 18 год. Поръчки за доставка, резервации и други услуги НЕ се предоставят от „МАМА” ЕООД на непълнолетни лица.
    ”МАМА” ЕООД се ангажира да запази конфиденциалността на информацията за Вашите лични данни. Искаме да подчертаем, че информацията събрана за Вас е насочена само за вътрешна употреба.
    Съхраняваме предоставената от Вас информация в обезопасена софтуерна среда.
    ”МАМА” ЕООД НЕ събира данни за кредитни карти и други платежни инструменти!
    Регистрирайки се на сайта ни, се съгласявате с Политиката и изрично потвърждавате, че я приемате.
    Попълвайки заявка за доставка/резервация през формите на нашия сайт или изпращайки ни доброволно email, Вие изрично се съгласявате „МАМА” ЕООД като администратор, да обработва предоставените от Вас лични данни в съответствие с нормативната уредба за защита на личните данни.

    Защо събираме данните Ви?
    Използвайки уеб сайта ни, сървърите ни съхраняват данни за посетените от Вас страници, оферти и ценови предложения, датата на посещение, IP-адреса и други оперативни данни, с цел на първо място сигурност и защита от потенциални атаки. Тази информация е максимално анонимизирана и не е свързана с физическо лице. Данните и личната информация, предоставени от клиенти/потребиели, се използват от „МАМА” ЕООД за управление на поръчки,за доставка на стоки и услуги, за обработка на плащания, за комуникиране с клиенти/потребители относно поръчки, продукти, услуги и промоционални оферти, препоръки на продукти и услуги.
    Всички други лични данни като имена, телефон, email и адреси, се съхраняват само след изрично и информирано съгласие от страна на ползвателя на услугите ни, т.е. самите Вас.
    Личните данни се събират в минимален обем преследвайки интереса ни да осъществим продажбата на качествена и конкурентна услуга. В някои случаи използваме бисквитки (cookies) Политика за използване на бисквитки. Бисквитките, които използваме не съдържат лични данни.
    В някои случаи Вашето изрично съгласие за обработване на лични данни може и да не е нужно, ако е налично друго правно основание (договор, подзаконов акт, наредба или други законови задължения).

    Какви лични данни обработваме и от кого?

Чрез регистрирането в сайта/извършване на поръчка и попълването на формуляри с лични данни, потребителите/клиентите декларират, че са съгласни всичките им лични данни да бъдат включени в базата данни на „МАМА” ЕООД и дават своето изрично и недвусмислено съгласие, че техните лични данни могат да бъдат съхранени и използвани от „МАМА” ЕООД.

    Посетители на сайта, собственост на „МАМА” ЕООД
   Посетител е всяко лице, заредило сайта на „МАМА” ЕООД в уеб браузъра си.

    Категории лични данни събирани от „МАМА” ЕООД:
    Статистически: IP address, посетени страници, разгледани обекти и оферти, идентификатори съхранени в „бисквитки“ локално при потребителя, информация за браузъра/операционната система.
    Персонални: Лични данни събирани след изрично съгласие на потребителя като име, фамилия, телефон, имейл, адрес, които администратора използва за връзка с потребителя, както и за персонализиране на предоставената оферта след запитване.
    Цел на обработването: Статистическите данни се използват за нормално функциониране на сайта, собственост на „МАМА” ЕООД. Персоналните данни се използват за осигуряване на необходимите условия, за предоставяне на определена услуга.
    Срок на съхранение: „Бисквитки“ на сайта са с максимална валидност от 1 година. Личните данни предоставени след съгласие на потребителя се пазят 6 години, освен ако друг нормативен акт не изисква друго.
    Правно основание за обработването: Съгласие с Политика за бисквитки и Условия за ползване на сайта. Информирано съгласие.

    Е-мейл абонати - newsletter
    Тип на личните данни обект на обработка – e-mail.
    Цел на обработката – създава се бюлетин, съдържащ списък от абонати доброволно и информирано предоставили електронната си поща, с цел получаване на специални оферти, намаления и ексклузивни акции и игри от страна на Администратора. Бюлетинът, генериран от „МАМА” ЕООД, не използва посредници или външни доставчици на услуга за генериране на бюлетини.
    Срок на съхранение на пощенския адрес: до 6 месеца след прекратяване на абонамента от страна на потребителя или от страна на „МАМА” ЕООД.
    Правно основание за обработването: Съгласие за включване в списък с получатели (абониране за e-mail бюлетин).

    Потребители

    Клиенти, които са се регистрирали в сайта mamamia.bg
    Категории данни които се обработват: Имена, e-mail, телефон.
    Цели на обработването: улесняване на пускането на заявки и осъществяване на резервации от страна на потребителя. Автоматично попълване на формите за запитвания, както и допълнителна функционалност по абонамент за определени обекти и оферти от списък с избрани такива.
    Срок на съхранение: до 6 години.
    Правно основание за обработване: Информирано съгласие, легитимен интерес.

    Кой друг може да получи данните Ви?

    ”МАМА” ЕООД при никакви обстоятелства няма да предостави личните Ви данни на трети лица освен ако:
        - има изискване за предоставяне на информация от легитимни контролни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство, имат право да изискват и събират такава информация и търговецът е задължен да предостави тази информация по силата на закона.

    Какви са Вашите права?

    При поискване имате право да получите информация относно събраните за Вас лични данни. Имате право по всяко време да откажете Вашите лични данни да бъдат събирани и обработвани, а също така да поискате да бъдат коригирани, изтрити („право да бъдеш забравен”), ограничени или блокирани.
    За целта изпратете имейл на нашия Отговорник за защита на личните данни на: mammamia@dir.bg.
    Ако използвате бюлетин по всяко време можете да се откажете от него, като използвате опциите за отказ, предоставени в края на всеки бюлетин.

    Упражняването на тези права подлежи на определени изключения, за да се защити общественият интерес (например, предотвратяването или разкриването на престъпления) или да се защитят нашите интереси (например, запазването на законните привилегии). Ако упражнявате някое от тези права, ние ще проверим Вашето право да ги упражнявате и ще отговорим без ненужно забавяне, но не по-късно от един месец. При по-сложни случаи или по време на получаване на многобройни искания, този период може да бъде удължен с още два месеца, за което ще Ви информираме.
    Ако не сте удовлетворени от използването на Вашата информация или от нашия отговор при упражняване на тези права, имате право да подадете жалба до Вашия орган за защита на личните данни.
    ”МАМА” ЕООД не носи отговорност за обработването на лични данни на сайтове, към които нашите сайтове имат външни препратки.

    Ако не желаете да обработваме личните Ви данни по начините описани в този документ сте в правото си да не ни ги предоставяте. Предоставянето на лични данни е напълно доброволно и с цел пълноценно функциониране на нашите сайтове и предоставяне на качествена услуга на клиента от „МАМА” ЕООД. Отказът Ви от предоставяне на лични данни означава отказ от услугите ни предоставяни от сайтовете ни и отказ от използване услугите на „МАМА” ЕООД.

    Настоящата Политика е неразделна част и допълва Политиката за употреба на бисквитки и условията за Ползване на сайта mammamia.bg.

    Всички евентуални бъдещи промени в настоящата Политика ще бъдат публикувани на тази страница.

    Съгласявайки се с нашата Политика Вие изрично давате съгласието си да обработваме Вашите лични данни.